Jelszó igénylése:

Bejelentkezés regisztrált felhasználóknak:

Tájékoztató az adó egy százalékának felajánlásáról

2020.01.26.    03:31:27

Így kell az SZJA 1 százalékáról nyilatkozni az

'56 Lángja Alapítvány javára.

KÖSZÖNJÜK!

 

szja

Adószámunk: 18126006-1-18

A kitöltött rendelkező nyilatkozat letölthető itt.

Benyújtási határidő: 2020.05.20.

 

A NAV hivatalos tájékoztatója itt olvasható.


Az idén először van lehetőség arra, hogy rendelkezzen az  összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról

az 56 Lángja Alapítvány javára: 

1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig  egy technikai számmal rendelkező vallási közösségnek.

 

Az SZJA 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól,  hogy a 2019-es SZJA-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt  vagy attól elkülönülten is rendelkezhet.


Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:


  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy

  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA  lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány  kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:


  • a SZJA-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május  10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a  leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja  benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a 

magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító  meghatalmazását.


Fontos, hogy a 2020. május 20-i határidő jogvesztő. Ha  ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról,

a  rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem  mentheti ki.